• Bất ngờ với định hướng của Việt Nam khiến nhiều tội phạm mạng quốc tế phải khiếp sợ

Bất ngờ với định hướng của Việt Nam khiến nhiều tội phạm mạng quốc tế phải khiếp sợ

Theo Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đến năm 2030, Việt Nam sẽ trở thành một trong những trung tâm bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng hàng đầu châu Á.

Việt Nam sẽ trở thành quốc gia top đầu Châu Á về an ninh mạng
Việt Nam sẽ trở thành quốc gia top đầu Châu Á về an ninh mạng

Các mục tiêu đến năm 2025 của viễn thông Việt Nam

Cụ thể, quy hoạch đề ra đến năm 2025 Việt Nam phải đạt các mục tiêu:

  • 100% hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước được bảo đảm an toàn theo cấp độ hệ thống thông tin
  • 100% bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện bảo đảm an toàn thông tin mạng theo mô hình 4 lớp
  • 100% thiết bị đầu cuối của các cơ quan nhà nước được cài đặt giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng
  • 100% người sử dụng Internet được tiếp cận thông tin, tài liệu nâng cao nhận thức, kỹ năng và công cụ, dịch vụ an toàn thông tin mạng cơ bản.
  • Mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có tối thiểu 1 đơn vị chuyên nghiệp bảo vệ an toàn thông tin mạng, mỗi người dân có tối thiểu 1 công cụ bảo vệ an toàn thông tin mạng.

Định hướng ngành công nghiệp công nghệ thông tin

Liên quan đến vấn đề công nghiệp công nghệ thông tin, quy hoạch đề ra 2 mục tiêu:

  • Đến năm 2025, hình thành và triển khai đề án, dự án 12-14 khu công nghệ thông tin tập trung và thành viên chuỗi khu công viên phần mềm.
  • Đến năm 2030, hình thành 16-20 khu công nghệ thông tin tập trung và thành viên chuỗi khu công viên phần mềm.

Đánh giá từ Sim.vn

Việt Nam tuy là một quốc gia có bề dày phát triển công nghệ chưa lâu nhưng năng lực cốt lõi và tiềm năng lại cực lớn. Vì thế chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin vào việc những mục tiêu trong quy hoạch đề ra sẽ thực hiện được, thậm chí thực hiện tốt và nhanh hơn gấp nhiều lần.

Xem thêm: Những giải pháp quan trọng để Việt Nam trở thành cường quốc viễn thông

Theo TTV

 

SIM.VN Tặng Sim Số Đẹp© Copyright 2020. All rights reserved. Version 2.0.1