• Những giải pháp quan trọng để Việt Nam trở thành cường quốc viễn thông

Những giải pháp quan trọng để Việt Nam trở thành cường quốc viễn thông

Để trở thành cường quốc trong ngành viễn thông, có những giải pháp nhất định Việt Nam phải thực hiện để có cơ sở thực hiện được tham vọng trên.

Những giải pháp trọng tâm cần triển khai để trở thành cường quốc viễn thông
Những giải pháp trọng tâm cần triển khai để trở thành cường quốc viễn thông

Những giải pháp trọng tâm mà Việt Nam có thể tham khảo như:

  • Dừng triển khai công nghệ viễn thông di động thế hệ cũ theo lộ trình để chuyển đổi việc sử dụng các băng tần cho công nghệ mới, đồng thời quy hoạch bổ sung băng tần mới để phát triển các công nghệ di động thế hệ mới 4G, 5G và các thế hệ tiếp theo.
  • Từ năm 2025 tập trung phát triển mạng thông tin di động thế hệ thứ 5 (5G).
  • Phân bổ tài nguyên viễn thông (tần số, kho số, tên miền,…) theo cơ chế thị trường đủ để bảo đảm cung cấp chất lượng dịch vụ viễn thông ngang tầm khu vực và thế giới.
  • Chính sách cho phép trung tâm dữ liệu được áp dụng cơ chế mua điện trực tiếp tại nguồn, cho phép các trung tâm dữ liệu khu vực (Digital Hub) được áp dụng các cơ chế đặc thù, ưu tiên đặt tại các trung tâm tài chính khu vực và quốc tế của Việt Nam.
  • Ban hành chính sách khuyến khích và bắt buộc sử dụng các nền tảng số quốc gia dùng chung, thúc đẩy việc kết nối, liên thông dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng, tiết kiệm nguồn lực xã hội.
  • Xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm nhằm phát triển các sản phẩm trọng điểm Make in Viet Nam phục vụ Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, chuyển đổi số, sản xuất thông minh, nông nghiệp thông minh.

Việc triển khai Quy hoạch thành công sẽ kiến tạo động lực, không gian phát triển cho lĩnh vực thông tin và truyền thông nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của ngành, đất nước để phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bao trùm và bền vững.

Xem thêm: Một quốc gia có tham vọng thương mại hóa 6G chỉ trong vài năm

( Theo CafeF )

 

SIM.VN Tặng Sim Số Đẹp© Copyright 2020. All rights reserved. Version 2.0.1