• Thêm một doanh nghiệp được cấp phép dịch vụ viễn thông

Thêm một doanh nghiệp được cấp phép dịch vụ viễn thông

CMC Telecom đã chính thức nhận được giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông từ Cục Viễn thông – Bộ Thông tin và Truyền thông, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lĩnh vực viễn thông của công ty.

telecom

Chi Tiết Về Giấy Phép

Ngày 26/03/2024, CMC Telecom được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông bao gồm các dịch vụ cơ bản, dịch vụ giá trị gia tăng và dịch vụ viễn thông cộng.

#1 Tra cứu【SIM Phong Thủy】- Tìm SIM hợp tuổi, hợp mệnh

Phạm Vi Hoạt Động

Giấy phép cho phép CMC Telecom cung cấp các dịch vụ viễn thông cố định mặt đất trên phạm vi toàn quốc. Các dịch vụ bao gồm:

Dịch vụ viễn thông cơ bản như điện thoại, truyền số liệu, hội nghị truyền hình, kết nối Internet, và mạng riêng ảo.

Dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng như thư điện tử, thư thoại, fax, và truy nhập Internet băng rộng.

Dịch vụ viễn thông cộng như hiển thị số chủ gọi, giấu số gọi, bắt số, chờ cuộc gọi, chuyển cuộc gọi, chặn cuộc gọi, và quay số tắt.

Thời Hạn Hiệu Lực

Giấy phép có hiệu lực trong thời hạn 10 năm, bắt đầu từ ngày 21/03/2024 và kéo dài đến hết ngày 21/03/2034. Điều này đảm bảo rằng CMC Telecom có thời gian đủ để phát triển và cung cấp các dịch vụ viễn thông chất lượng cho khách hàng.

28 ứng dụng độc hại bạn cần gỡ khỏi điện thoại

SIM.VN Tặng Sim Số Đẹp© Copyright 2020. All rights reserved. Version 2.0.1