• Tác động “chấn động” của Quy hoạch Băng Tần 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz

Tác động “chấn động” của Quy hoạch Băng Tần 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz

Việt Nam đang tiến hành quy hoạch và cấp phép sử dụng các băng tần quan trọng 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz cho hệ thống thông tin di động.

Ba băng tần sẽ được quy hoạch

Tình Hình Quy Hoạch và Cấp Phép

Các băng tần 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz đã được quy hoạch và cấp phép cho các doanh nghiệp viễn thông. Tuy nhiên, các giấy phép này sẽ hết hạn vào tháng 9/2024, đòi hỏi Bộ Thông tin và Truyền thông phải rà soát và xây dựng lại quy hoạch để đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông.

Bộ TTTT đã ban hành Thông tư quy hoạch băng tần 2100 MHz và đang rà soát, xây dựng Thông tư quy hoạch các băng tần 900 MHz, 1800 MHz để cấp giấy phép cho doanh nghiệp. Điều này được đánh giá là đáp ứng kỳ vọng của ngành viễn thông và mang lại tác động tích cực đến xã hội.

Việc quy hoạch các băng tần cho hệ thống thông tin di động IMT tại Việt Nam được đánh giá phù hợp với các quy hoạch quốc tế của ITU và 3GPP. Các băng tần này được sử dụng rộng rãi trên thế giới cho 2G, 3G và gần đây là 4G, 5G.

Tác Động và Triển Vọng

Quy hoạch tiếp theo của các băng tần 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ thúc đẩy đầu tư vào trang thiết bị và phát triển hạ tầng. Việc này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người dân và doanh nghiệp trong việc tiếp cận các dịch vụ di động tiên tiến.

Trên thế giới, các băng tần 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz đang được nhiều quốc gia quan tâm và đầu tư cho việc triển khai mạng 4G, 5G. Số lượng thiết bị và quốc gia triển khai mạng 4G, 5G trên các băng tần này đang ngày càng tăng.

Việt Nam đang chuẩn bị quy hoạch các băng tần này để hỗ trợ cho hệ thống mạng 4G, 5G trong tương lai, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ di động và tiếp cận công nghệ hiện đại.

Bóc trần lí do các nhà mạng ‘buộc phải’ thương mại hóa 5G ngay trong năm nay

(Nguồn: Cục tần số vô tuyến điện )

SIM.VN Tặng Sim Số Đẹp© Copyright 2020. All rights reserved. Version 2.0.1