• Sáng tạo số chủ đề chính trong Ngày viễn thông thế giới 2024

Sáng tạo số chủ đề chính trong Ngày viễn thông thế giới 2024

Ngày Viễn thông và Xã hội thông tin thế giới (WTISD) năm 2024 tập trung vào chủ đề “Sáng tạo số để phát triển bền vững”, nhấn mạnh vai trò quan trọng của đổi mới sáng tạo trong việc thúc đẩy tiến bộ kinh tế và giải quyết các thách thức xã hội. Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU), tổ chức hàng đầu về viễn thông và công nghệ thông tin, đang dẫn đầu nỗ lực thúc đẩy sáng tạo số trên toàn cầu.

Ngày viễn thông thế giới 2024

Thu hẹp khoảng cách số

Một trở ngại lớn đối với sáng tạo số là khoảng cách số. Hàng tỷ người trên thế giới vẫn chưa có quyền truy cập vào internet hoặc các công nghệ kỹ thuật số khác. Điều này hạn chế cơ hội của họ để học hỏi, kết nối và tham gia vào nền kinh tế toàn cầu.

ITU đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách số thông qua các sáng kiến như Sáng kiến ​​Kết nối mọi người. Sáng kiến này nhằm mục tiêu cung cấp quyền truy cập internet giá cả phải chăng cho mọi người trên thế giới vào năm 2030.

ITU cung cấp nhiều chương trình và dịch vụ để hỗ trợ các cộng đồng và doanh nghiệp trong việc áp dụng sáng tạo số. Các chương trình này bao gồm:

  • Hệ sinh thái sáng tạo số: Cung cấp các công cụ và tài nguyên để giúp các thành viên ITU phát triển tiềm năng kỹ thuật số của họ.
  • Liên minh Đổi mới và Khởi nghiệp vì Phát triển Kỹ thuật số: Hỗ trợ các bên liên quan trong việc phát triển các giải pháp sáng tạo cho các thách thức kỹ thuật số.
  • Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đảm bảo tính tương thích và khả năng vận hành chung của các công nghệ kỹ thuật số.
  • Nền tảng mở: Khuyến khích hợp tác và chia sẻ kiến thức về sáng tạo số.
  • Đối thoại Chuyển đổi số: Thúc đẩy thảo luận về các vấn đề liên quan đến chuyển đổi số.

Hợp tác quốc tế

ITU hợp tác chặt chẽ với các tổ chức quốc tế khác, bao gồm Liên Hợp Quốc và các cơ quan của Liên Hợp Quốc, để thúc đẩy sáng tạo số. Các sáng kiến ​​hợp tác bao gồm:

  • AI for Good: Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giải quyết các thách thức toàn cầu.
  • Thành phố thông minh và bền vững: Phát triển các thành phố thông minh và bền vững sử dụng công nghệ kỹ thuật số.
  • Ngày Thế giới ảo Liên Hợp Quốc: Khám phá tiềm năng của metaverse để thúc đẩy phát triển bền vững.

Tiêu chuẩn cho một tương lai bền vững

ITU cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các tiêu chuẩn quốc tế cho công nghệ thông tin và truyền thông. Các tiêu chuẩn này giúp đảm bảo rằng các công nghệ được phát triển và sử dụng một cách an toàn, hiệu quả và tương thích.

ITU đang phát triển các tiêu chuẩn mới cho các công nghệ mới nổi như Internet vạn vật (IoT), 5G và điện toán đám mây. Các tiêu chuẩn này sẽ giúp đảm bảo rằng các công nghệ này được sử dụng để thúc đẩy phát triển bền vững và mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.

Sáng tạo số đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một tương lai bền vững cho tất cả mọi người. Bằng cách thu hẹp khoảng cách số, hỗ trợ các cộng đồng và doanh nghiệp, và thúc đẩy hợp tác quốc tế, ITU đang nỗ lực để đảm bảo rằng mọi người đều có thể hưởng lợi từ sức mạnh chuyển đổi của công nghệ.

Một nhà cung cấp viễn thông được vinh danh sách kỷ lục Malaysia về tốc độ 5G

SIM.VN Tặng Sim Số Đẹp© Copyright 2020. All rights reserved. Version 2.0.1