Lộ trình tắt sóng 2G hoàn toàn tại Việt Nam

Tắt sóng 2G là điều bắt buộc để quốc gia tiến tới môi trường số. Chính vì vậy để có thế tắt sóng 2G hoàn toàn cần có một lộ trình cụ thể để ko ảnh hưởng tới người dùng cũng như giúp các doanh nghiệp, cơ sở nâng cấp lên các thiết bị 4G/4G. Sau đây SimVN sẽ tóm tắt lộ trình tắt sóng 2G tại Việt Nam

Lộ trình tắt sóng 2G tại Việt Nam

1. Giai đoạn 1 (Từ tháng 9/2024 đến tháng 9/2026):

 • Chấm dứt cung cấp dịch vụ 2G Only
 • Tháng 9/2024: Chặn các thiết bị 2G Only (không hỗ trợ 3G/4G) mới kết nối mạng di động.
 • Tháng 9/2026: Dừng cung cấp dịch vụ 2G cho các thiết bị 2G Only đang sử dụng.
 • Duy trì dịch vụ 2G cho các thiết bị 3G/4G không hỗ trợ VoLTE:
 • Từ tháng 9/2024 đến tháng 9/2026: Duy trì dịch vụ 2G cho các thiết bị 3G/4G không hỗ trợ VoLTE để thực hiện nghe gọi và nhắn tin.

Kho + 22O.OOO SIM năm sinh ý nghĩa chỉ từ [ 315k ]

2. Giai đoạn 2 (Từ tháng 9/2026 trở đi)

Dừng hoàn toàn dịch vụ 2G

 • Tháng 9/2026: Dừng cung cấp dịch vụ 2G cho tất cả các thiết bị, bao gồm cả thiết bị 3G/4G không hỗ trợ VoLTE.
 • Chuyển đổi hoàn toàn sang mạng 3G/4G: Toàn bộ mạng di động sẽ sử dụng công nghệ 3G và 4G.

Lý do tắt sóng 2G

 • Tận dụng tài nguyên tần số: Băng tần 2G sẽ được sử dụng cho các công nghệ mạng mới như 4G, 5G.
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ: Mạng 3G và 4G có tốc độ truy cập nhanh hơn, chất lượng dịch vụ tốt hơn so với mạng 2G.
 • Tiết kiệm chi phí vận hành mạng: Việc duy trì mạng 2G tốn kém chi phí vận hành.

Hỗ trợ người dùng

 • Chương trình đổi điện thoại: Các nhà mạng sẽ triển khai chương trình đổi điện thoại 2G lấy điện thoại 3G/4G cho người dùng.
 • Hỗ trợ cước phí: Các nhà mạng sẽ có các chương trình hỗ trợ cước phí sử dụng 3G/4G cho người dùng.

Đối tượng nào bị ảnh hưởng khi tắt sóng 2G năm 2024

SIM.VN Tặng Sim Số Đẹp© Copyright 2020. All rights reserved. Version 2.0.1