• Cảnh báo tình trạng mã độc tống tiền tăng mạnh

Cảnh báo tình trạng mã độc tống tiền tăng mạnh

Trước tình hình hoạt động tấn công mạng và mã độc tống tiền tăng mạnh, việc Thủ tướng Phạm Minh Chính ban hành công điện yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng là một bước tiến quan trọng trong việc đối phó với những thách thức an ninh mạng ngày càng phức tạp.

tong-tien-qua-mang

Một số biện pháp và hướng dẫn cụ thể để thực hiện

Hoàn thành đề xuất phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn

  • Mọi cơ quan, đơn vị phải đẩy nhanh quá trình phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn cho hệ thống thông tin để đáp ứng yêu cầu về an toàn thông tin mạng.
  • Đánh giá và xác định rõ ràng mức độ rủi ro và cấp độ bảo mật cần thiết cho từng hệ thống.

Ứng cứu sự cố tấn công mạng

  • Kịp thời báo cáo sự cố về cơ quan chủ quản và đơn vị chuyên trách ứng cứu sự cố cùng cấp để phối hợp xử lý.
  • Tuân thủ sự điều phối ứng cứu sự cố của cơ quan điều phối quốc gia và các cơ quan chức năng liên quan.

Giám sát, phát hiện và cảnh báo sớm

  • Bộ Thông tin và Truyền thông cùng với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện công tác giám sát, phát hiện sự cố, và cảnh báo sớm về các nguy cơ an toàn thông tin.
  • Phổ biến kinh nghiệm và các bài học rút ra từ hoạt động ứng cứu sự cố để ngăn chặn các sự cố tương tự.

Thanh tra và kiểm tra tuân thủ pháp luật

  • Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thông tin mạng tại các cơ quan, tổ chức, và doanh nghiệp.
  • Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần tăng cường kỷ luật và trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin

  • Các Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cần tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng trong các lĩnh vực và hệ thống thuộc phạm vi quản lý của mình.
  • Chỉ đạo và hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp chủ quản hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ trực tuyến áp dụng các biện pháp bảo vệ cần thiết.

Việc triển khai mạnh mẽ các biện pháp nêu trên không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro từ các hoạt động tấn công mạng mà còn nâng cao nhận thức và khả năng phòng vệ của các tổ chức, doanh nghiệp, và người dùng trong bối cảnh tình trạng mã độc tống tiền tăng mạnh như hiện nay.

Xem thêm: Cảnh báo sử dụng Wifi miễn phí nơi công cộng

SIM.VN Tặng Sim Số Đẹp© Copyright 2020. All rights reserved. Version 2.0.1