• Bất ngờ Viettel và VNPT không được tham gia đấu giá khối băng tần 5G C3

Bất ngờ Viettel và VNPT không được tham gia đấu giá khối băng tần 5G C3

Theo quy định, mỗi doanh nghiệp chỉ được phép trúng tối đa một khối băng tần. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có 3 doanh nghiệp có thể có băng tần qua đấu giá để triển khai 5G. Như vậy, ngoại trừ Viettel và VNPT đã sở hữu khối băng tần B1 và C2, khối băng tần thứ 3 là C3 chưa có chủ.

Lý do Viettel và VNPT không được tham gia đấu giá băng tần 5G C3

1. Lý do

  • Quy định của Nghị định 88/2021/NĐ-CP: Doanh nghiệp đã trúng đấu giá một hoặc nhiều khối băng tần trong cùng dải tần 5G không được tham gia đấu giá các khối băng tần còn lại.
  • Viettel đã trúng đấu giá khối B1 (2500-2600 MHz): Thuộc dải tần 5G.
  • VNPT đã trúng đấu giá khối C2 (3700-3800 MHz): Cũng thuộc dải tần 5G.

Kho + 22O.OOO SIM năm sinh ý nghĩa chỉ từ [ 315k ]

2. Mục đích

  • Đảm bảo cạnh tranh: Tạo cơ hội cho các nhà mạng khác tham gia vào thị trường 5G.
  • Tránh độc quyền: Ngăn chặn việc một hoặc hai nhà mạng nắm giữ quá nhiều tài nguyên băng tần.

3. Hệ quả

  • Chỉ có MobiFone, Vietnamobile và Gmobile: Có thể tham gia đấu giá khối C3.
  • Tăng khả năng cạnh tranh: Mang lại lợi ích cho người tiêu dùng.

Ngoại trừ Viettel, VNPT, 3 nhà mang lớn còn lại ai sẽ đấu giá thành công khối băng tần 5G C3

SIM.VN Tặng Sim Số Đẹp© Copyright 2020. All rights reserved. Version 2.0.1