• Bất ngờ với số lượng thôn xã được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích

Bất ngờ với số lượng thôn xã được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích

Bộ TTTT đã công bố danh sách các thôn thuộc khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông thuộc đối tượng được hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.

5.156 thôn được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích
5.156 thôn được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trên toàn quốc

5.156 thôn được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích

Cho đến nay, Bộ TTTT đã ban hành Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT ngày 28/10/2022 hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ viễn thông trọng tâm. trong đó, Bộ TTTT đã công bố danh sách các thôn thuộc khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông thuộc đối tượng được hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.

Danh sách này bao gồm 5.156 thôn (4.618 thôn đã có điện được Chương trình hỗ trợ phát triển hạ tầng và 538 thôn chưa có điện sẽ được Chương trình hỗ trợ khi có điện để phát triển hạ tầng).

Đối với 1.245 thôn thuộc khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông, doanh nghiệp viễn thông đã thực hiện đầu tư phát triển từ năm 2021 đến hết tháng 8/2022.

Đối với các thôn chưa có dịch vụ viễn thông (theo Quyết định số 2269/QĐ-TTg thực hiện theo phương thức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ): Bộ TTTT đã khảo sát và hoàn thành công bố danh sách các thôn thuộc phạm vi đấu thầu cung cấp dịch vụ viễn thông như báo cáo trên.

Tuy nhiên, phạm vi triển khai rộng, ở nhiều địa bàn xã có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn nên quá trình triển khai các thủ tục để đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, cũng có phát sinh vướng mắc về cơ sở xác định dự toán kinh phí làm căn cứ xác định giá gói thầu.

Quan điểm của Sim.vn

Quỹ viễn thông công ích là một quỹ rất có ích cho người dân Việt Nam, đặc biệt là vùng sâu vùng xa. Nhờ có các chính sách về viễn thông công ích mà những người nghèo, người ở vùng núi, biên giới, hải đảo mới được tiếp cận với kết nối internet, từ đó nâng cao kiến thức, ý thức cộng đồng cũng như là kết nối con người với nhau.

Xem thêm: Chỉ cần làm đúng theo cách này bạn sẽ truy cập wifi miễn phí mọi nơi chẳng cần 4G

Theo Quốc Hội

SIM.VN Tặng Sim Số Đẹp© Copyright 2020. All rights reserved. Version 2.0.1