• Lộ trình triển khai 10 tuyến cáp quang biển mới tại Việt Nam

Lộ trình triển khai 10 tuyến cáp quang biển mới tại Việt Nam

Ngày 14/6, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã ra quyết định phê duyệt “Chiến lược phát triển hệ thống cáp quang quốc tế của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035”. Chiến lược này đặt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia dẫn đầu khu vực về hệ thống cáp quang quốc tế, với ít nhất 10 tuyến cáp quang biển mới được triển khai, nâng tổng số tuyến lên tối thiểu 15 tuyến vào năm 2030.

10 tuyến cáp quang biển sẽ đươc khai thác tới năm 2035

Mục Tiêu và Tầm Nhìn Chiến Lược

Chiến lược phát triển hệ thống cáp quang quốc tế của Việt Nam xác định rằng, hệ thống cáp quang quốc tế là một thành phần quan trọng của hạ tầng số quốc gia. Để đảm bảo kết nối dung lượng siêu lớn, băng thông rộng, an toàn và bền vững, hệ thống cáp quang này phải được ưu tiên đầu tư hiện đại, đi trước một bước. Điều này không chỉ đảm bảo nhu cầu kết nối quốc tế mà còn thúc đẩy sự phát triển của các trung tâm dữ liệu khu vực (Digital Hub) tại Việt Nam.

Đến năm 2030, chiến lược đặt mục tiêu triển khai ít nhất 10 tuyến cáp quang biển mới với công nghệ hiện đại, nâng tổng số tuyến cáp quang biển của Việt Nam lên tối thiểu 15 tuyến với dung lượng tối thiểu 350 Tbps. Trong số này, ít nhất 2 tuyến cáp quang biển sẽ do Việt Nam làm chủ và kết nối trực tiếp tới các Digital Hub trong khu vực.

Ngoài ra, hệ thống cáp quang trên biển sẽ được triển khai phân bổ hài hòa theo các hướng khả thi về mặt kỹ thuật, bao gồm kết nối ra biển Đông lên phía Bắc, xuống phía Nam và vùng biển phía Nam. Song song đó, Việt Nam sẽ triển khai ít nhất 2 tuyến cáp quang đất liền quốc tế, đảm bảo tổng dung lượng cáp quang quốc tế trên đất liền đạt tối thiểu 15% dung lượng sử dụng thực tế của hệ thống cáp quang trên biển.

Đến năm 2035, Việt Nam sẽ nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực về số lượng, dung lượng và chất lượng hệ thống cáp quang quốc tế. Đây sẽ là lợi thế thu hút đầu tư, xây dựng các trung tâm dữ liệu lớn và các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây lớn, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số, chuyển đổi số.

Lộ Trình Triển Khai

Giai đoạn 2023-2027, Việt Nam sẽ triển khai và đưa vào hoạt động thêm 4 tuyến cáp quang biển mới, nâng tổng dung lượng đạt tối thiểu 134 Tbps. Trong đó, ít nhất 1 tuyến sẽ do Việt Nam làm chủ. Đồng thời, ít nhất 1 tuyến cáp quang đất liền quốc tế sẽ được triển khai và đưa vào sử dụng.

Giai đoạn 2028-2030, sẽ có thêm tối thiểu 6 tuyến cáp quang biển mới, bao gồm 1 tuyến do Việt Nam làm chủ, nâng tổng dung lượng thiết kế cáp quang trên biển của Việt Nam đạt tối thiểu 350 Tbps. Giai đoạn này cũng sẽ triển khai thêm ít nhất 1 tuyến cáp quang đất liền quốc tế, duy trì kết nối tối đa 90% dung lượng cáp quang trên biển tới tối thiểu 4 Digital Hub lớn lân cận trong khu vực châu Á và 10% dung lượng cáp quang trên biển tới tối thiểu 2 Digital Hub lớn tại các khu vực châu Mỹ, châu Âu.

Chiến lược nhấn mạnh việc đảm bảo an toàn và bền vững cho hạ tầng cáp quang quốc tế, với các tuyến cáp quang hướng ra vùng biển phía Nam được triển khai hài hòa, kết nối trực tiếp tới các Digital Hub và các tuyến cáp quang biển theo mô hình liên doanh. Ưu tiên tham gia các liên doanh đa quốc gia, kết nối đa hướng tới nhiều Digital Hub, đồng thời định kỳ rà soát, điều chỉnh phương án ưu tiên hướng kết nối đảm bảo cân bằng hài hòa.

Bộ TT&TT giao Cục Viễn thông là đầu mối tổng hợp thực hiện chiến lược, định kỳ hàng năm báo cáo Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ, tổ chức sơ kết việc thực hiện chiến lược vào năm 2027 và đề xuất sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn tiếp theo. Các doanh nghiệp viễn thông cũng được yêu cầu căn cứ vào nội dung của chiến lược để xây dựng và ban hành kế hoạch chi tiết của doanh nghiệp mình.

Cục Viễn thông có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ TT&TT tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ thúc đẩy các doanh nghiệp triển khai nhanh, hiệu quả chiến lược. Chiến lược này không chỉ là bước đi quan trọng để nâng cao năng lực kết nối quốc tế của Việt Nam mà còn là nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế số trong tương lai.

Lại một nhà mạng nữa bất ngờ sở hữu bản quyền phát sóng toàn bộ EURO 2024

SIM.VN Tặng Sim Số Đẹp© Copyright 2020. All rights reserved. Version 2.0.1